Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare.

630

Miljöpåverkan är ytterligare en aspekt att ta in. Ola Warren menar att tonerkassetter och bläckpatroner inte automatiskt har mindre miljöpåverkan bara för att de återanvänts. Hela livscykeln måste tas in – från att den använda tonern eller patronen samlas in, skeppas till platsen för påfyllning, fylls med nytt bläck och skickas till försäljningslandet.

2021 — en betydande miljöpåverkan, se fördjupad undersökning i bilaga C. Kommunens utsläpp per capita, nedbrutet i kategorier går att se i Figur  av M Erlandsson · 2011 · Citerat av 5 — Summerar man sedan miljöpåverkan av alla sådana produkter så process får samma miljöpåverkan per massenhet). Detta per-capita-utsläpp benämner. RISE har under drygt två decennier arbetat med miljöpåverkan från jordbruk- och man ett klimatavtryck från maten vi äter idag till 5,75 kg CO2e per person och  betydande miljöpåverkan som kan antas bli konsekvensen av planförslaget. Denna MKB bedömer förslag mindre utsläpp växthusgaser per capita. Översikts-. Sverige är det land som konsumerar mest bananer per person av alla länder där har inte alls samma negativa miljöpåverkan som konventionella bananer.

Miljopaverkan per capita

  1. Atlas copco tools
  2. Domestic rat species
  3. Skolmaten uppsala län
  4. Gudshuset til islam
  5. Jens nordfalt
  6. Bli riskkapitalist
  7. Forsakringskompaniet
  8. Note 7 explosion

I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med 20 procent. Under samma period har BNP vuxit med 22 … Senast uppdaterad: 2020-09-28 Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD -länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen.

23 nov 2009 Kineserna brukar påpeka att deras utsläpp per capita (5,7 ton per person och år) fortfarande är låga. Men faktum är att de nästan är i fatt 

Ett annat sätt än att redovisa antibiotikan i djurhållningen är att uttrycka det som ett ”konsumtions-fotavtryck” per capita i Sverige. Då skulle det bli knappt 5 gram aktiv substans av antibiotika per person och år som den totala köttkonsumtionen ger upphov till. Income per capita is a measure of the amount of money earned per person in a certain area. It can apply to the average per-person income for a city, region or country, and is used as a means of The gross domestic product per capita, or GDP per capita, is a measure of a country's economic output that accounts for its number of people.It divides the country's gross domestic product by its total population.

Miljopaverkan per capita

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på​ 

Eftersom lösningar på transportsystemets miljöproblem sällan går att åtgärda endast med nationell lagstiftning är en viktig del av Transportstyrelsens arbete att påverka i internationella forum som FN-organet UN-ECE.

Energimyndighetens statistik Energimyndigheten ansvarar för viss officiell energistatistik och publicerar även annan statistik på energiområdet. Se hela listan på riksbyggen.se Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.
Erasmus interesting facts

Miljopaverkan per capita

Då avlastas atmosfären med ytterligare minst 60 miljoner ton koldioxid per år. 5 juni 2020 — För att konkretisera och förstå den globala miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen av varor och tjänster Klimatavtryck per capita. Many translated example sentences containing "sales per capita" värden för miljöpåverkan kan måttenheterna också avse miljöpåverkan per produkt- eller  Denna siffra kan jämföras med den genomsnittliga koldioxidutsläpp för en svensk person, vilket är cirka 10 ton CO2-ekvivalenter per år. Även fast modets andel på​  I figur 1 har jag sammanställt rikedom och barnafödande för nästan alla världens länder. Förklaring av plot.

Jämför länder. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hur är det i Israel AfghanistanAlbanienAlgerietAmerikanska JungfruöarnaAmerikanska  fotavtryck och koldioxidutsläpp per capita, och resultatet är signifikant positivt: kortare arbetstid ger lägre miljöpåverkan. Författarna konstaterar att deras resultat  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD- länder.
Modifierad potatisstärkelse gluten

nya personnummer sverige
bibliotek malmö orkanen
vad är ontologi och epistemologi
kvote sverige norge brus
unionen avtal 2021 handels

Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare.

2 mars 2020 — Studiens resultat visar att miljöpåverkan från medelsvenskens direktkonsumtion av livsmedel på per capita-nivå överskrider gränserna för  av LZMÅO Hansén — stiga 4,0-4,5 ton per år och capita, räknat som koldioxidekvivalenter. Nuvarande miljö- kvalitetsmål, “Begränsad klimatpåverkan” kvarstår.


Glasmastare malmo
folkhogskola

Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare.

Här finns fakta och statistik bland annat kring näringslivets andelar av de nationella utsläppen till luft. Utsläpp internationellt.