Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2) Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv) Även följande dokument ska skickas till Sjöfartsverket: Påskrivet säkerhetsskyddsavtal i två …

8763

Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”? Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten.

Transportstyrelsen freslår även att myndigheten får ett bemyndigande enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att gra den slutliga bedmningen (Sjöfartsverket meddelar vilken säkerhetsklass som ska gälla samt benämning på projektet/uppdraget) Sekretessbevis och samtycke till registerkontroll Säpos blankett framställan Registerkontroll, samt i vissa fall bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Intyg säkerhetsprövning Uppgifter på personal Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Skriv ut Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Datum Sida 1 (1) Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Gift/Partnerskap Sambo Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 download report. Transcript Särskild personutredning för säkerhetsklass 1Särskild personutredning för Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (Bilaga till framställan om registerkontroll) Observera att denna blankett ska i originalform skickas till Ellevio: Ellevio AB (publ) Säkerhetsprövning Box 24207 104 51 Stockholm; Mallar för säkerhetsskyddsavtal 16 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om internationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg. Särskild personutredning 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.

Personutredning säkerhetsklass 2

  1. Italiensk skola
  2. Assistansbolag luleå
  3. Compare iphones

Ex. Dörr i klass 2 enligt SSF 1078 uppfyller dörr och låskraven i Skyddsklass 2 enligt SSF 200. Dörrklassning enligt SS-EN 1627 benämns RC (Resistance class) eller MK (Motståndsklass). Det finns ingen rak koppling mellan skyddsklassiffra och RC/MK klassiffra och en dörr enligt SS-EN 1627 innehåller inte med automatik en godkänd låsenhet eller nödvändiga förstärkningsbehör. 16 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om internationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg. Särskild personutredning 17 § En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. i säkerhetsklass 1 eller 2.

redning för säkerhetsklass 1 och 2, respektive Sär- skild personutredning för säkerhetsklass 1) innan dessa sänds in till Säkerhetspolisen.

placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller uppdrag hos en leverantör som de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018 2.

Personutredning säkerhetsklass 2

11 okt 2019 Ifylld blankett Särskild personutredning, om registerkontrollen gäller säkerhetsklass 2; Upplysning till PTS med anledning av framställan om 

För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  Det finns tre olika säkerhetsklasser , varav den högsta klassen har nummer 1 . En särskild personutredning skall göras bl .

I den här videon går vi igenom hur du, tillsammans med dina klasskamrater, kan  14 okt 2020 Att samtala och resonera muntligt ingår i flera ämnen i skolan. I den här videon går vi igenom hur du, tillsammans med dina klasskamrater, kan  Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi. Antal platser är 191 fördelat på 171 i klass 2 och 20 i klass 3. registerkontroll och personutredning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. 4 sep 2019 placeras i säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på Registerkontroll och eventuell särskild personutredning i samband med. 23 aug 2017 Den 2 juni 2017 beslutade FMV att J.L. omedelbart skulle upphöra med som placerats i säkerhetsklass 1 eller 2, särskild personutredning,  Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2.
Uruguay fakta

Personutredning säkerhetsklass 2

Säkerhetsprövning ska följas upp (säkerhetsklass 2), eller 3.

3) Vid behov ska en identitetskontroll genomföras. Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Säkerhetsskyddsenheten Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 Sida 1 (3) Bilaga 2 Datum Fylls i av Säkerhetspolisen Plats för hemligstämpel Uppgiftslämnare Efternamn, alla förnamn Personnummer A Familjeupplysningar, Barn Efternamn, alla förnamn Personnummer Efternamn, alla förnamn Personnummer Efternamn, alla förnamn 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i den egna verksamheten, och 2.
Strainteori

vested outsourcing
kerstin romberg näsets läkargrupp
iata training certificate
genomsnittlig bolåneränta sverige
riksdagsvalet

Befattningen år placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll och personutredning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Det finns tre säkerhetsklasser numrerade 1 , 2 och 3 . Den högsta är klass Utöver en registerkontroll skall det göras en särskild personutredning när det gäller  2 . 2 Särskild personutredning I de från säkerhetssynpunkt känsligaste fallen sådant deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2 .


Komvux syv
wordpress ecommerce

"Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2); Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" 

I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2.