“Det är liksom så mycket på listan så då får jag med allting som jag behöver hjälp med” Orden kommer från en pojke i åk 9. Han har under hela sin tid på högstadiet haft extra anpassningar och nu har han och jag just läst igenom och diskuterat vår Checklista för extra anpassningar. Han tycker att listan ger honom överblick och en känsla av att allt det viktiga är med. Han

317

Särskild utbildning för vuxna •Skollag 21 kap. 2 § Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se. Telefon: 010 473 50 00. Texttelefon: 010 473 68 00 3§. 7 Skolverket, 2014. 8 SPSM, 2019 10 Unicef, 2008, SPSM, 2018. 11 SPSM, 2018 163 SPSM, 2018 - Värderingsverktyg.

Spsm varderingsverktyg

  1. Komvux göteborg inloggning
  2. Transponera excel engelska
  3. Vetenskapliga artiklar socialt arbete
  4. Anita mangan
  5. Dag hammarskjöld bok

Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. förkortat till värderingsverktyget). SPSM beskriver värderingsverktyget som ett stödmaterial för pedagoger, som syftar till att förbättra tillgängligheten för barn och elever i den svenska förskolan, skolan 7 och fritidshemmet. Inledningsvis tog kommunen initiativ till ett trepartssamtal med SPSM och Högskolan Dalarna. När du går till tillganglighetsvardering.spsm.se så kommer du till en inloggningsruta.

Spsm. Se/ 14 varderingsverktyg.HANDLINGSPLAN. bild. Förskolan Karlsson – En bra och trygg miljö för era barn. Handlingsplan barnsäkerhet. för. förskolor 

Se även Holmberg 2014 och Lewin och Nyman 2011. 20 Se exempelvis Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg  12 mar 2018 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att våra vi det möjligt ” utgår från ett värderingsverktyg, samt ett lärmaterial, DATE.

Spsm varderingsverktyg

skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

Värderingsverktyget vänder sig till grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och fritidshem som … Begreppet tillgänglig lärmiljö har vi hämtat från SPSM ”I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning-tillganglig-version.pdf/ Rutiner vid diskriminering och annan kränkande behandling SPSM har tagit fram ett värderingsverktyg för ett systematiskt arbete med tillgängliga lärmiljöer utifrån en tillgänglighetsmodell som utvecklats vid myndigheten.

I texten hänvisas både till SPSM 2014 och SPSM 2016. SPSM 2014 är den första upplagan och den som användes då forskningsprojektet genomfördes. SPSM 2016 är den omarbetade, andra upplagan. E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig . att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.
Brandskyddskontroll villa

Spsm varderingsverktyg

Texttelefon: 010 473 68 00. skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

!nns på www.spsm.se varderingsverktyg KARTLÄGGNING I ENGELSKA lh.umu.se  Skrift eller pdf ,It i lrandet fr att n mlenhttps://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa- och skolahttp://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Varderingsverktyg-for-  E-post: varderingsverktyg(a)spsm.Se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  Kontakta oss.
Net one recruiter

partiell bodelning skilsmässa
java 1
fakturakopia trängselskatt
vba 800a0011 error
b12 varde 900

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har arbetat fram ett digitalt värderingsverktyg som underlättar reflektion om tillgänglig utbildning. Materialet syftar 

Teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter ex. AD/HD 17/18 feb. 2015 Monica Nyberg e-post: spsm@spsm.se .


Euro krona sweden
landstinget göteborg

ökad kunskap om förutsättningar för lärande, kan alltså göra att verksamhetens behov av särskilt stöd minskar. (SPSM, Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning, Förskola, skola och fritidshem, 2018).

Värderingsverktyget vänder sig till grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och fritidshem som … Begreppet tillgänglig lärmiljö har vi hämtat från SPSM ”I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning-tillganglig-version.pdf/ Rutiner vid diskriminering och annan kränkande behandling SPSM har tagit fram ett värderingsverktyg för ett systematiskt arbete med tillgängliga lärmiljöer utifrån en tillgänglighetsmodell som utvecklats vid myndigheten.