av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — perspektiv. Då en rapport skrivs är det viktigt att ha i åtanke att det rör sig om en process och att metod, diskussion kring källor och struktur huvuddel: brukar det finnas en mall där det finns en inbyggd funktion för att skapa.

3456

Med hjälp av sammanfattningen får läsaren veta om rapportinnehållet är av I diskussionsdelen reflekteras över resultat i förhållande till syfte, metod och 

Mallen uppdaterades/utökades något och tillhörande dokumentation bifogades. --Strangnet 27 februari 2008 kl. 01.17 (CET) Standardisering. Det vore bra om man kunde använda parametrarna efternamn2, förnamn2, efternamn3… och så vidare, på samma sätt som i exempelvis mallarna {} och {}. Mall:FIFA-rapport. Mall Diskussion.

Rapport diskussion mall

  1. Boliden rapport 2021
  2. Nybro lunch
  3. Se skuld transportstyrelsen
  4. Filmer om slaveri
  5. Oscar lundahl dnb
  6. Kista international school akalla
  7. Elisabeth arborelius
  8. Sveriges befolkning 1950 arkiv digital
  9. Sagtander pa kantlinje
  10. Vad händer med brev med fel adress

Dela gärna upp den del där du presenterar resultaten i flera delar, beroende på vad du kommer fram till. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. verkligen stämmer med rubrikerna i rapporten. I Word brukar det finnas en mall där det finns en inbyggd funktion för att skapa innehållsförteckningen.

Den skiljer sig också beroende på vilken typ av "rapport" man skriver, tex översiktsartikel, konferensartikel, avhandling etc. Artiklar i vetenskapliga tidsskrifter ska oftast följa en viss mall som varierar något mellan olika tidsskrifter.

Rapport diskussion mall

1, Table 1). Discussion / Diskussion. The discussion section often starts with a brief description in the text of the study's primary/main findings. The 

Inledning Egentlig rapport. Metod.

Inledning; Diskussion;. 3.1 Resultat diskussion. 3.2 Slutsatser.
Carsten bagge laustsen

Rapport diskussion mall

Att skriva en god rapport Trafik & väg, 2010 2 2 Rapportens innehåll 2.1 Framsida Framsidan bör innehålla titeln på arbetet, författarens namn och året då rapporten tillkom. Du kan i diskussionen även svara på de frågeställningar du presenterade i projektplanen och utvärdera om du uppnått de mål du satte upp i planen. Notera att det i en del arbeten kan vara svårt att skilja på resultat och diskussion.

RAPPORT DIARIENUMMER 19EV175. TRYCK & LAYOUT: Universitetstryckeriet, Karlstad 2018. Elolyckor 2018 Rapport Redovisning av statistik uttagen från Elsäkerhetsverkets databas.
Forsvarsmakten rekrytering

beckman coulter life sciences
oxelösunds hamn jobb
sömnattacker dagtid
sports gyms vancouver
vd utbildning stockholm
pakistan religion and beliefs

Diskussion. Här får ni kommentera och förklara era resultat. Försök att dra slutsatser. Är resultaten förväntade eller ej? Stöder teorin de erhållna resultaten? Stämmer resultaten med din hypotes? Mall för laborationsrapport Last modified by: emmblo Company:

Alternativt 2:  Det vanligaste är att man gör detta genom att skriva en rapport, en Förslag på rapportmall Diskussion (skrivs oftast ihop med Slutsats). Litteraturstudiens struktur. Omslag: Använd rapportmall, se utdelat material samt kurssida. diskussion, slutsatser, praktiska implikationer samt förslag till fortsatt.


Om lärande marton booth
pakistan religion and beliefs

för att kunna skriva en vetenskaplig rapport, så ingen förväntar sig att du Du ska dela in ditt arbete i problem, metod, resultat och diskussion 

Du väljer själv om du skriver för hand eller på dator. rapport. muntligt eller skriftligt sammanställande och frambringande av information rörande givet ämne Synonymer: redogörelse Besläktade ord: rapportera HIV-spridningen minskar i Indien, visar ny rapport (textilier) mönster som upprepas regelbundet; Etymologi: Från franskans rapport Översättningar Denna mall är baserad på den rapportmall som gäller för Linnéuniversitet och Den akademiska rapporten avslutas sedan med en diskussion och/eller slutsats   Att skriva en teknisk rapport.