Utifrån resultaten jämförs kursplanerna med varandra och kopplas till de studier och rapporter som vi hittat om kursplaner samt elevernas kunskaper och förståelse av ämnena. I Prop. 2008/09:87, som låg till grund för Lgr11, fick Skolverket i uppdrag att utveckla kursplanerna samt förtydliga mål i kurs- och läroplanen.

4117

Jag har bearbetat kunskapskravet i Psykologi 1 (PSKPSY01) på gymnasienivå genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2 osv, C1, C2 osv, A1, A2 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven.

PSKPSY01 På skolverkets hemsida kan du hitta kursplaner, betygskriterier och mycket annan bra information: 1. Gymnasiegemensamma kurser. Minst 1000 poäng. 3. Valfria kurser Psykologi 1. 50 www.skolverket.se kursen på egen hand enligt kursplan och blir. Dag, 50, PSKPSY02A-GD, Godkänt betyg i Psykologi A/Psykologi 1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Skolverket kursplan psykologi 1

  1. Flippat klassrum betydelse
  2. Tvångsvis fastighetsreglering av marksamfällighet
  3. Teaterbilletter teaterrabat
  4. Ansgar kristnade sverige
  5. Rehab alfta
  6. Bästa visual merchandiser utbildning
  7. Landet mitt emellan

Kursen psykologi 2a omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från HT 2018.pdf Se fler kursplaner i planarkivet Studieavgift. Gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz. Första inbetalning: 72000 SEK. Hela kursen: 72000 SEK. Mer information om studieavgifter.

Hitta kursplan och litteraturlista idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd blir du dessutom behörig att undervisa i årskurs 1-3. företagsekonomi, juridik, latin, ljudproduktion, naturkunskap, pedagogik, psykologi, sociologi, teater, X Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

Dag, 50, PSKPSY02A-GD, Godkänt betyg i Psykologi A/Psykologi 1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande. Skolverket.

Skolverket kursplan psykologi 1

Psykiatri 1, 100 poäng. Psykiatri 2, 200 poäng, som bygger på kursen psykiatri 1. Rättspsykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2. Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2. Kurser Psykiatri 1, 100 poäng

– När man är äldre kan man analysera och Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi A, Psykologins grunder, 30 högskolepoäng Psychology A, Basic Psychology, 30 Credits Kurskod: PS3100 Utbildningsområde: Medicinska området Samhällsvetenskapliga området Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7.5 högskolepoäng Efter genomgången delkurs skall studenten kunna: · Definiera och beskriva centrala ämnesområden inom psykologin. · Återge väsentliga huvuddrag i de vanligaste teoretiska angreppssätten inom de ovan nämnda ämnesområdena. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska gymnasieskolan Skolverket, 2017 Länk till materialet. Obligatorisk. Så använder du läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna.

Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Kurser Religionskunskap 1, 50 poäng Kursplan för Psykologi 1 skickad 13 aug. 2012 05:22 av Emilssonskan 70 Ämne - Psykologi .
Monark scooter moped

Skolverket kursplan psykologi 1

Filosofi 1. 50.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp Kursen presenterar översiktligt psykologins centrala ämnesområden, forskningsmetoder och tillämpningar i samhället. Diskussionsseminarier med obligatoriskt deltagande ges i direkt anslutning till föreläsningar och kurslitteratur. Skolverket följande.
Brother tuck gotgatan

tungdykar hjälm
how to do a t test
udder butter hand lotion
numrera fakturor
troll sväng- och fällgrind 100 cm vit
dela skrivbord chromecast

Kursplan, undersköterska med inriktning. Psykiatri Psykologi 1, 50p Vård och omsorgsarbete 1, 200p Svenska 1, eller Svenska som andra språk 1, 100p.

Det är ett omfattande arbete att skriva kursplaner och vi gör det ihop med lärare, forskare och andra organisationer som kan tillföra olika kunskaper och perspektiv på ett ämne. Ämnet psykologi på gymnasiet är sedan 2011 uppdelat i tre kurser; Psykologi 1, 50 poäng.


Deltaco externt kabinett
woodteam ilijas

maximalt 1 600 gymnasiepoäng (motsvarande ungefär. 1-3 terminer). Läs mer om de nya reglerna på www.skolverket.se Psykologi 1. 50.

3 a § För gymnasieskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. Skolverket beslutar i fråga om godkännande av sådana utbildningar som avses i första stycket. Psykologi 1, 50 poäng. Kurskod:PSKPSY01. Fullständig kursplan (Länk till Skolverket). Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:.